SOFAEN ER STOVAS MIDTPUNKT

Kva slags sofa skal du ha? Skal det vere ein mjuk sofa du kan synke ned i? Skal den tåle små, hoppande barneføter? Føretrekk du ein strammare designvariant? Skal det vere 2- eller 3-seter? Kanskje ein modulsofa? Me har eit stort utvalg modeller, tekstiler, bein og farger sånn at du

kan finne - og sette saman - ein sofa som passar akkurat ditt behov.