top of page
Brune skinnsko

ER DU VÅR
NESTE MEDARBEIDER?

Plants

Ledige stillingar:

23.01.23: Lageransvarleg
Me søkjer ein ny lageransvarleg / sjåfør, ideelt sett kombinert med butikkarbeid / salgsarbeid.
Me håpar du har/er/likar:
- Du likar ein kvardag med varierte arbeidsopp
gåver
- Du likar å yte god service, og får energi av nøgde kundar!
- Du er i god fysisk form / sterk
- Gode norsk skriftlege eigenskapar
- Ein stor bonus for oss om du likar å både levere varer, montere og jobbe i butikken med salg og service.

Du må ha følgjande:
- Sertifikat B
- Gode norsk muntlege eigenskapar
- Evne og vilje til å kunne jobbe sjølvstendig, men óg saman med andre.

Me kan tilby følgjande:
- Stillingsprosent etter avtale, 60-100%
- Ein variert kvardag med gode sjansar for tilpassing av arbeidstid.
- Relevant opplæring
- Lønn etter avtale

Oppgåver me ynskjer dekka:
- Varetransport og montering
- Kundehåndtering, både på bil og i butikk
- Ta imot varer
- Holde orden på lageret
- Førefallande arbeid

Ta i såfall kontakt med oss på:
   holje@torpe.no
   Tlf: 906 79 812

bottom of page