top of page
Gobelin, Indigo Blue

Gobelin, Indigo Blue

20% og 80% bomull

 

Oppgitt pris er målet 170x240 cm.

HC Tepper er ei dansk familieverksemd som sett stort fokus på relasjoner til møbelhusene som forhandlar teppene deira. Det innebærer kvalitet, pris og leveringsdyktighet. Tillit er eit nøkkelord i deira daglege drift - og dette oppsummerar godt dei nødvendige verdiar for at du kan trygt finne ditt teppe.

bottom of page