top of page
Trollheim køyeseng

Trollheim køyeseng

Køyeseng som fås i fleire størrelsar, bredder og fargar.

Kan leverast utanom standard lengde, som er 200 cm.

Kan leverast med skøytestykke, som hevar avstanden mellom køyene med 25 cm.

Trollheim fås óg som seng, combiseng, loftseng og brisk.

 

Holten & Negård er eit samarbeid mellom Holten Treindustri og Ole N. Negård Møbelfabrikk AS som vart innleda våren 2000. Fabrikkene har lange tradisjoner, og drives no i tredje generasjon. Med ballast i godt håndverk og yrkesstolthet framstår HN-bedriftene som moderne møbelprodusenter med vekt på tiltalande og funksjonell design, høg kvalitet og rasjonell produksjon. Bedriftenes eigne designere og fagfolk tek hand om heile prosessen frå design/produktutvikling til produksjon og kvalitetskontroll. Legg spesielt merke til den høge kvaliteten på overflatebehandlinga av produkta. Begge firmaene har god fleksibilitet vedrørande spesialbestillingar m.h.t mål, overflatebehandlinger o.l.

Fargevalg
bottom of page